Velkommen
til Væksthus Midtjyllands årsberetning

Vi glæder os til at tage dig med på vores vækstrejse.

Hør tidligere bestyrelsesformand Flemming Eskildsen gøre status her
poster Afspil
Formand for
Væksthus Midtjylland 2007-2013
Flemming Eskildsen

Hvad er vækst
og hvorfor så megen
fokus på vækst?

I Væksthus Midtjylland arbejder vi hver dag for mere vækst i regionen. Men hvorfor giver vores arbejde egentlig så god mening? Hør bl.a. vicedirektøren i Erhvervsstyrelsen, formanden for Vækstforum for Region Midtjylland og formanden for KKR Midtjylland give deres bud på, hvorfor det er vigtigt, at vi tænker vækst i Danmark – og sætter handling bag.

Video1 Afspil

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann

Video1 Afspil

Formand for KKR Midtjylland Jan Petersen

Video1 Afspil

Formand for Vækstforum for Region Midtjylland Bent Hansen

Video1 Afspil

Direktør hos EverShelter Jakob Christensen

Video1 Afspil

Direktør hos Cult Lars Klausen

Der skabes vækst i Midtjylland

Det kan vi godt tillade os at sige. Og i Væksthus Midtjylland gør vi en indsats for at udløse det vækstpotentiale, der er til stede i regionen. I 2013 foretog vi 1.317 vækstkortlægninger. 573 iværksættere og virksomheder opnåede medfinansiering fra de regionale programmer til realisering af vækstforløb. Desuden deltog 334 virksomheder i kollektive forløb..

Vi er glade, for at så mange midtjyske virksomheder både har lyst til, mod på og evne til at indfri deres vækstambitioner.

Og der skabes vækst, både målt på stigninger i beskæftigelsen, virksomhedernes omsætning og eksport.
Vejledte virksomheder har oplevet følgende vækst fra 2012 til 2013:


364 nye
jobs
(Stigning på 7%)*
397 mio. i meromsætning(Stigning på 4,5%)*
73 mio. i mereksport(Stigning på 3,5%)*

* Kilde: Erhvervsstyrelsen: Væksthusenes præstationer i 2013 - Opgørelse af resultatmålHerning Kommune
Video1 Afspil

Børsens chefredaktør Anders Krab Johansen

Et særligt univers
- Et vækstunivers

Imidt - et midtjysk vækstunivers

Vækstuniverset omhandler et sammenhængende erhvervsservicesystem, dvs. både de lokale erhvervsserviceenheder og Væksthus Midtjylland. Det midtjyske vækstunivers brandes under betegnelsen IMIDT.

IMIDT er således en betegnelse for alle, der arbejder for mere vækst i region Midtjylland. I 2013 fik vi for alvor skudt det midtjyske vækstunivers i gang – og vi er først lige begyndt.

Læs mere på IMIDT.dk Download Det midtjyske vækstunivers
Video Afspil

Kompetencer til vækst

I det midtjyske erhvervsfremmesystem gør vi os umage for altid at være klædt bedst muligt på til at vejlede iværksættere og virksomheder. Derfor har vi etableret MEA: Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi.
Læs mere her MEAmidt.dk

I regi af MEA afholdes blandt andet et årligt kompetenceudviklingsdøgn - Erhvervsudviklingsdøgnet, det seneste fandt sted i Herning den 14. og 15. maj 2014 – se den lille film og få et indtryk af døgnet.

poster Afspil
Direktør for Væksthus Midtjylland Erik Krarup
poster Afspil
Formand for Væksthus Midtjylland 2014- Søren Olesen

Særligt fokus på internationalisering
og kapitalformidling

I 2013 har vi haft særligt fokus på områderne internationalisering og vækstfinansiering/kapitaltilførsel. Derfor har vi etableret to platforme, hvorfra vi kan hjælpe de midtjyske virksomheder bedst muligt med hhv. at se potentialet uden for landets grænser og med at yde kapitalrådgivning og finansiel støtte, så vi kan give vækstpotentielle virksomheder råd til vækst.

Flotte resultater på kapital området

Og det skyldes blandt andet hhv. en regional og en national ordning med kapitalcoachforløb, som har rejst kapital til midtjyske vækstvirksomheder.

Vækstforum for Region Midtjylland står bag en regional kapitalcoachordning, og Erhvervsstyrelsen står bag en national kapitalcoachordning, som i perioden 2011 til 2013 tilsammen har rejst kr. 126 mio. til midtjyske iværksættere og virksomheder.

Download Kapitalplatform
Afspil

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen


Til gavn for midtjyske virksomheder med internationale vækstambitioner og -potentialer har vi i Væksthus Midtjylland udviklet den Internationale platform. I 2013 blev den international platform udvidet med yderligere aktører og tilbud.

Download Internationale platform

Early warning

poster Afspil
Special konsulent Erhvervsstyrelsen Søren Boutrup

Early Warning

Early Warning satte også i 2013 sit præg på Væksthus Midtjyllands indsatsområde, hvor i alt 192 virksomheder var igennem et Early Warning forløb regionalt i Midtjylland. På landsplan har der været 652 virksomheder igennem Early Warning, og pr. 31. december 2013 har der siden opstarten i 2007 i alt været 3.662 virksomheder igennem et Early Warning forløb.

Early Warning er et landsdækkende initiativ i de fem Væksthuse, hvor Væksthus Midtjylland er national operatør. Over 100 særlige kompetente og erfarne erhvervsfolk arbejder frivilligt og ulønnet for at hjælpe virksomheder og deres ejere, når krisen er erkendt. I samspil med vækstkonsulenterne, og ca. 15 af landets bedste insolvensadvokater, indgår de i et tæt netværk, der sikrer den bedste rådgivning til kriseramte virksomheder.


Læs mere på earlywarning.dk Graf

Samarbejde er nøgleordet

Styrelsen for Forskning og Innovation

I Væksthus Midtjylland ved vi, at nøglen til de gode vækstfortællinger er et målrettet samarbejde mellem aktørerne i regionen. Derfor har vi indgået en aftale med Styrelsen for Forskning og Innovation, som har til formål at fremme iværksættere og virksomheders innovation og udviklingsmuligheder med særligt fokus på forretningsudvikling.

Styrelsen for Forskning og Innovation arbejder for at styrke små og mellemstore virksomheders vækst og innovationskapacitet ved ansættelse af højtuddannede, uddannelse af forskere samt videnoverførsel mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

Vores fælles førsteprioritet er altid den enkelte virksomhed. Derfor er vi enige om, at vi kombinerer vores virkemidler, så det kommer virksomheden mest muligt til gavn.

Sammen sikrer vi, at der er plads og råd til innovation i region Midtjylland.

Læs mere på fi.dk

Vækstfonden

I Væksthus Midtjylland arbejder vi for kapitalfremmende initiativer i regionen, så vores virksomheder har råd til at vækste. For at sikre en optimal regional koordinering og udmøntning af relevante nationale og regionale virkemidler har Væksthus Midtjylland indgået et samarbejde med Vækstfonden. Det har til hensigt at sikre, at de vækstpo-tentielle virksomheder i region Midtjylland får lettest mulig adgang til og mest mulig effekt af de forskellige virkemidler, der er til rådighed for dem.

Vækstfondens formål er at hjælpe vækstvirksomheder med at skaffe finansiering via kaution, at forbedre adgangen til kapital og at gøre iværksættere i stand til at opnå finansiering. Endelig arbejder Vækstfonden for, at der bliver skabt flere nye vækstvirksomheder via kapital og kompetencer.

I samarbejde sætter vi fokus på muligheden for kapitalfremskaffelse i region Midtjylland.

Læs mere på vf.dk

Eksportrådet/
Udenrigsministeriet

I Væksthus Midtjylland kæmper vi ikke bare for mere vækst i regionen - vi kæmper også for vækst ud over landets grænser. Derfor har vi indledt et samarbejde med Eksportrådet/Udenrigsministeriet, der ved at fremme internationaliseringen af danske virksomheder skal få beskæftigelsen i region Midtjylland til at vækste.

Eksportrådet/Udenrigsministeriet har særligt fokus på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at starte eksport og udvide aktiviteterne til nye markeder. Som en del af den regionale indsats i region Midtjylland sikrer vi blandt andet dette gennem samarbejdet mellem Eksportrådet/Udenrigsministeriet og Væksthus Midtjylland, og på den måde gøres iværksættere og små og mellemstore virksomheder eksportparate, så de kan vækste ud over landets grænser.

Sammen arbejder vi for at fremme internationaliseringen blandt vækstpotentielle virksomheder i regionen, så vi udvider det globale udsyn og de lokale arbejdspladser.

Læs mere på um.dk

Beretninger om vækst... imidt effekt

Hvad er egentlig effekten af den regionale indsats - IMIDT effekten kalder vi den - det har vi samlet 38 gode og konkrete eksempler på, som du kan læse herunder. Læs for eksempel, hvad det har betydet for Restaurant Sandgaarden i Ringkøbing-Skjern Kommune at få kapitalsparring, eller hvordan en målrettet salgsstrategi har skabt vækst hos Linatech i Silkeborg. Vil du læse mere om IMIDT-effekt og endnu flere cases, der har oplevet IMIDT-effekten, så kan du læse videre på www.imidt.dk

Favrskov

Hedensted

Herning

Holstebro

Horsens

Flow hos VOLA

Hos VOLA har man gennem de seneste 10 år haft fokus på at effektivisere produktionen ved hjælp af LEAN. Det har mindsket produktionstiden på deres standard produkter markant, men specialproduktionen var ikke lige så effektiv. VOLA fik igennem Væksthus Midtjylland medfinansiering til at skyde en LEAN proces i fabrikkens specialproduktion i gang.

Den gennemsnitlige produktionstid for den specialbestilte vandhane er dalet fra 18 til seks dage, selvom projektet endnu ikke er afsluttet. Fabriksdirektør, Peder Nygaard, forventer at den tid bliver endnu kortere, og at det skaffer flere specialopgaver fremover. Både til enkelte kunder og større projekter.

”Effekten er vi først ved at se, men det lover godt. Det vil differentiere os fra konkurrenterne og vise fordelene ved, at vi stadig har produktion i Horsens, hvor specialteamet kan have tæt dialog med kunderne”, siger Peder Nygaard.

Optimeret produktion hos Blunico

Hos Blunico oplevede man, at det var tid til at gentænke måden produktionen var skruet sammen på. Igennem Væksthus Midtjylland fik virksomheden medfinansiering til et QRM projekt, som skulle være med til at optimere arbejdsgangene og i sidste ende forkorte produktionstiden.

QRM projektet er nu i gang i første fase ud af tre og Blunico har sat en celle op, som udelukkende kører efter det princip.

”Kunderne efterspørger kortere leveringstid, og det er det vi prøver at opnå. På den måde kan vi holde på nogle kunder, men også skaffe nye. Når vores produkter kommer hurtigere igennem produktionen kan vi også være mere fleksible, og hvis noget haster er vi ikke bookede så hårdt, at vi ikke kan tage det ind. Projektet er ikke afsluttet endnu, men der er ingen tvivl om at det gør en forskel,” fastslår Anette Thuesen fra Blunico.

Ikast-Brande

Lemvig

Norddjurs

Odder

Randers

Ringkøbing-Skjern

Samsø

Silkeborg

Skanderborg

Skive

Struer

Syddjurs

Viborg

Aarhus

Vil du vide mere

Tak, fordi du ville læse vores vækstfortællinger.


Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt1

Erik Krarup
Direktør
ek@vhmidtjylland.dk

Kontakt1

Søren Olesen
Formand
Soren.olesen@holstebro.dk